.

" "

26 2016

6×J.CAC, 4×,2×,4×CAC,2R.CAC,1 CACIB,1R.CACIB,2 BOB,
.

/ -

/

/
"" ARISTOKRAT MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION 
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII 
Astalante Zhemchuzhnaya Kapel Helen Hoff Tamerlan
Joker Show Skoda
ALENKIY ZVETOCHEK MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION SLAVJAN RESPEKT
SLAVJANKA GLORIA
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII Joker Show Oskar
Piyut Me Beit Hamaayan

MAGNIFISENT YULIAN GALANTNIY KAVALER
.

MAGNIFISENT YUVERT AURUM

.

MAGNIFISENT YUKKI SYN ODINA

.

MAGNIFISENT YUDGIN VSEMOGUSCHIY

.

MAGNIFISENT YUNONA POVELITELNITSA SERDETS
.