18 2016
 
 
2013

Юный Гранд Чемпион Украины
5 , 3
6 X JCAC, 6xЛЮ
1 CACIB 3 x CAC, 1 x R.CAC, 2 x
___________
/
___________
/
___________
/
___________
/
 
Batterfly Land Ieros Slavjan Illision
Slavjanka Actrisa
GOSUDAPINJA TSAPITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS
AKTRISSA ILLISSIONA MAGNIFISENT
ARISTOKRAT MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION 
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII
Astalante
Zhemchuzhnaya Kapel
Helen Hoff Tamerlan
Joker Show Skoda
     

___________
/
___________
/
___________
/
___________
/