..28,05,2016

 

Юный Чемпион Украины
Юный Гранд Чемпион Украины
6хJ.CAC, 4x ЛЮ

 

.

 

 

"" Batterfly Land Ieros Slavjan Illision
Slavjanka Actrisa
GOSUDAPINJA TSAPITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS
AKTRISSA ILLISSIONA MAGNIFISENT
IMPERATRITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS TELEM BAT-CHEN 
ASTA LA VISTA S KRETOVOGO POHODA
ANGELSKIE GLAZKI MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION 
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII 

.

.

.

.

.

.


..........