.

""
16 2017

4 /
1 /

-

 


 
Юный Чемпион Украины
Юный Гранд Чемпион Украины
Чемпион
Чемпион Украины

Чемпион

8 x JCAC, 6 х ЛЮ
, -2, -3
2 IB, 1 R.IB, 4 , 5

Юный Чемпион Украины
Юный Гранд Чемпион Украины
Чемпион Украины
Чемпион Грузии
Чемпион Болгарии
Чемпион России
Чемпион Молдовы
Гранд Чемпион Молдовы

6 хЮСАС,6хЛЮ,
28 хCAC,4хR.CAC,7хCACIB, 11x R.CACIB, 16 хЛС, 9 х ВОВ,
BIG-IV,BISS-1


Batterfly Land Ieros
GOSUDAPINJA TSAPITSA MAGNIFISENT
ЛЮБАВА МАГНИФИСЕНТТ SLAVJAN UNESCO
ANGELSKIE GLAZKI MAGNIFISENT
GOSUDAPINJA TSARITSA MAGNIFISENT MALAGRIS YUKS YUNIKS TELEM BAT-CHEN 
ASTA LA VISTA S KRETOVOGO POHODA
AKTRISSA ILLISSIONA MAGNIFISENT SLAVJAN ILLISION 
BOGEMA DUSHA MOYA IZ NADROVII

/

/

/

/

/


  
.

.


..
.
.. ....